مدارک لازم جهت اعطای نمایندگی رونکوت

ب- مدارک مورد نیازبرای اشخاص حقوقی

 تکمیل فرم درخواست نمایندگی یا درخواست کتبی

کپی اساسنامه ، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی

کپی شناسنامه مدیرعامل از تمام صفحات

یک قطعه عکس ۴*۳ یکسان ازمدیر عامل که در سال جاری گرفته شده باشد.

گردش مالی حساب بانکی متقاضی در شش ماهه اخیر

توضیحات:

اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی فقط به شهرها یا استانهائی صورت می پذیرد که شرکت بازرگانی رونکوت در آن منطقه نمایندگی انحصاری برای کالای موردنظر ( خودروهای سواری، سنگین و . . .) نداشته باشد.

شرایط پرداخت حین عقد قرارداد با توجه به سوابق و مستندات متقاضی مورد مذاکره و توافق قرار می گیرد.

موارد خاص تقاضا در صورت عدم احراز یک یا چند مورد ازشروط فوق الذکر تنها با صلاحدید و تصمیمات کمیته اعطای نمایندگی قابل بررسی خواهد بود.

ارائه اصل مدارک مورد نیاز به شرکت جهت تنظیم قرارداد الزامی است که پس از رؤیت و تطبیق با کپی عودت داده می‌شود.

– نداشتن  سوء  سابقه  بنا  به  تصدیق   مراجع  ذیصلاح

 داشتن تجربه کافی در امر فروش  

 داشتن ظرفیت فعالیت تجاری متناسب با حوزه فعالیت

الف – مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی

 تکمیل فرم درخواست نمایندگی یا درخواست کتبی

 کپی  جواز  کسب  معتبر  و  مرتبط بنام متقاضی

 کپی شناسنامه از تمام صفحات

  کپی آخرین مدرک تحصیلی

یک قطعه عکس ۴*۳ یکسان ازشخص متقاضی که در سال جاری گرفته شده باشد.

گردش مالی حساب بانکی متقاضی در شش ماهه اخیر

رونکوت